Malbork., Waršava, Mazury-Ilawa **+

Warszawa to je hlavní město Polska, město kontrastů a změn. Vzhledem k tomu, že bylo město za ll.svět.války intenzivně bombardováno, zůstalo zde jen nepatrný zlomek historických památek. Varšavské Staré město bylo věrně zrekonstruováno dle Canaletových obrazů a bylo zařazeno do seznamu UNESCO. Ilawa v oblasti Mazurských jezer - možná by vás ani nenapadlo, že Polsko je světovým místem ve školení kapitánů a lodivodů. Praktický výcvik se odehrává na malém jezeře u města Ilawa. Na jezeře kotví nákladní lodě, trajekty, remorkéry i tankery – modely čtrnáctkrát menší než opravdová plavidla. Na zmenšených modelech lodí se námořníci učí kormidlovat v kanálech, kotvit u mola nebo u ropné plošiny. Podobná výcviková centra jsou jen tři na světě. Polsko usiluje o to, aby Mazurská jezera byla zařazena na seznam UNESCO. Malbork - hrad řádu německých rytířů na seznamu světového dědictví UNESCO. Opevněný klášter ze 13. století, byl sídlem velmistra řádu, který se sem přestěhoval z Benátek. Jedná se o jedinečný příklad středověkého hradu postaveného z cihel. Hrad byl několikrát zrekonstruován, naposled po zničení ve ll. svět.válce, podle podrobné dokumentace pořízené při předešlé restauraci. Uvnitř hradu návštěvníky mimo jiné čeká jantarové muzeum a muzeum zbroje.

Baltské pobřeží, Hel

Polsko - poloostrov HEL s vlakovými jízdenkami, nebo vlatními/FIP, přeprava v nočním lůžkovém vlaku tam i zpět. Uprostřed polského pobřeží s baltickým mořem je 40 km dlouhý, velmi úzký poloostrov Hel. Již ve 12 stol. Jsou zmínky o vesnici, které byla známa obchodem s herinky. Ve 13.stol. vesnice jako obchodní centrum soupeřila významností s nedalekým Gdaňskem a byla jí udělena městská práva, která byla potvrzena koncem 14.stol., kdy v oblasti vládl Řád německých rytířů Za ll.svět.války bylo město svojí polohou vojensky velmi významné, německé námořnictvo zde mělo základnu, trénovaly zde posádky ponorek. Při německé invazi do Polska to bylo jedno z míst, kde se polská armáda bránila nejdéle, a stejně tak při osvobozování Polska se zde držela německá armáda - obklíčené jednotky se vzdaly až dva dny po kapitulaci Německých vojsk. Po 2. světové válce zde převažuje významně turistické a rekreační centrum centrum. Název města není zcela jasný, ale zřejmě má germánský původ. Na holandské mapě ze 17.stol. je celá kosa nazývána Heel (pata). město Hel se nalézá u Baltského moře na stejnojmenném poloostrově Hel. Poloostrov z jené strany omývají vody Puckého zálivu a z druhé strany Baltské moře. Pláž: písčitá, poměrně teplá voda, zátoka je chráněna před větry z Baltského moře poloostrovem. Velmi oblíbené letovisko. Tento zájezd doprovází vedoucí zájezdu po celou dobu trvání zájezdu při min.počtu klietů 12 osob.

Kolobřeh - Perla Baltyku ***

Kolobrzeg - Sanatorium Perla Baltyku se nachází u pláže v Kolobřehu. I když od Baltského moře jsou dosti silné větry, přece je možné se před nimi schovat za až 10m vysoké duny a vyhřívat se na sluníčku. Okolo města jsou 12 km dlouhé pláže, vzduch nasycený jódem, historické památky. Jsou zde největší polské lázně díky léčivému bahnu a solným roztokům zaměřené na léčbu dětí, pomáhají při léčbě nemocí dýchacích cest, kardiovaskulární soustavy, trávícího ústrojí a motoriky. Ve městě najdeme: Oceanárium, molo, historický maják, muzeum s atrakcemi pro děti, muzeum voskových figurín, hradby, amfiteátr a jiné zajímavosti. Kromě lázní je to místo s největšími plážemi a vyhlášeným pobřežním letoviskem. Celé město se táhne kolem pobřeží. Kolobřeh to jsou krásné pláže, velké duny, zdravé ovzduší s vysokým obsahem jódu a také množství památek. V hotelu jsou i rodinné pokoje pro rodiny s dětmi. V sanatoriu Perla Baltyku najdete pohodu, klid, zdravé ovzduší s množstvím jódu, lázeňskou léčbu. Asi 100 m od hotelu je parkoviště - placené.

Poznámka: na termín od 7. 8. zatím nemáme potvrzenu rezervaci ze strany hotelu.

Slezské Vojvodství , Čenstochova - Hotel Haga **

V Čenstochové sídlí duch a víra Polska. Ikona Panna Marie Čenstochovská v klášteře Jasná Hora. V klášteře sídlí Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka jehož členové se nazývají též paulíni,

je po Váránasí, Mekce, Lurdech a Vatikánu pátým největším poutním místem světa. Ročně sem přijíždějí čtyři miliony věřících, aby vedly své soukromé rozhovory s nebesy. To vše kvůli jedinému obrazu, portrétu Matky boží s Ježíškem, patronce a vládkyni Polska, symbolu národní svobody. K pověsti Čenstochové hodně přispěli husité. Když klášter drancovali, chtěli prý ukrást i obraz, ale ten ztěžkl tak, že ho neunesli. Tak bohorodičku alespoň sekli dvakrát do tváře.

Matka Boží z Čenstochové -Poláci věří, že obraz Matky boží, Panny Marie Jasnohorské, Královny Polska nebo též Černé Madony, namaloval Lukáš Evangelista přímo na desku stolu, u něhož jídávala svatá rodina. Ale ve skutečnosti je to ikona ukořistěná v Rusku. Pro Poláky má úžasnou sílu. V kapli jsou vidět stovky vyznamenání, které jí věnovali vojáci za pomoc v boji, berle a brýle přinesené po zázračném uzdravení a spousty nákladných darů. Madona má mnoho obleků, které jí jeptišky pravidelně převlékají. Některé jsou z vzácných kamenů, jeden je ale také celý z vojenských řádů.

Apoštol Lukáš (patří k okruhu „sedmdesáti“ apoštolů, přítel apoštola Pavla, předpokládaný autor jednoho z evangelií a Skutků svatých apoštolů. V Bibli se o původu apoštola Lukáše nehovoří, podle tradice ale pocházel z řeckého prostředí, jednalo se tedy o jediného nežidovského autora Nového zákona. Apoštolu Lukášovi se připisuje i několik dalších ikon Bohorodičky ‒ Vladimirská, Čenstochovská, Sumelská, Kikkská aj.Symboly apoštola Lukáše jsou okřídlený býk, pero a kniha nebo svitek.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

"A jedeme vlakem...."

Vlakem na dovolenou k moři, za poznáním až kam je to možné.

Chci vědět více

Vlakem do světa

Za nevšedními zážitky z cestování vlakem po různých zemích světa.

Chci vědět více

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Zájezdy vlakem

Zájezdy vlakem k moři:

Albánie

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Itálie-Sicílie

Černá Hora

Rumunsko

Polsko

a další kam je to možné

Zájezdy vlakem za poznáním:

Polsko

Rakousko

Rusko

Srí Lanka napříč vlakem r.2018

Transsibiřská Magistrála vlakem celou cestu

a další kam je to možné