Petrohrad, Za polární kruh a Solovky ***

Upozornění: z důvodu neúměrného zdražení jízdného Ukrajinských železnic v úseku Kiev-Moskva-Kiev jsme byli nuceni zařadit jízdu v tomto úseku v lehátkových vozech tzv. "plackartnye" (viz foto na stránkách). Tato lehátka jsou stejná jako v uzavřených oddílech, pouze s tím rozdílem, že zde jsou to otevřené vagony. Ten, kdo bude trvat na uzavřeném oddíle, příplatek činí 2150 Kč/osoba za lehátko v uzavřeném oddíle v obou směrech. Lehátka "plackartnye" jsou zařazena z toho důvodu, abychom nemuseli zájezd zdražovat, protože zdražení jízdného Ukrajinských železnic je až od nového jízdního řádu tj. od 9.12.2018, kdy jsme katalogy 2019 měli již vytištěny.

Termíny  Zákl.cena 2lůž.pok./os.odj.Ostrava Zákl.cena D6-14/přistýlka odj.Ostrava Zákl.cena D5/přistýlka Příplatek za 1 lůž.pokoj (Solovki nelze)
10.08.2019 - 23.08.2019   27 990   24 990 
 17 990
 3 490
Příplatek za single pokoj                                                                       1 420 Kč

Cestovní zdravotní pojištění Komplexní A/30                                               504 Kč

Cestovní zdravotní pojištění Komplexní A/30 pro dítě do 15 let                     350 Kč

Cestovní zdravotní pojištění zdraví a storno                                                336 Kč

Poplatek za zaslání dokladů na zájezd poštou (cenina)                                 80 Kč

Poplatek za zaslání přihlášky na zájezd poštou                                             30 Kč
Cena zahrnuje

Vlakové jízdné Ostrava-Murmansk, 7 noclehů v lůžk./lehátkovém voze T/4 ve vlaku, vedoucí zájezdu (min.10 osob), pozvání k vyřízení víz, 5 noclehů, 1x odpočinek a hygiena na hotelu, 6x snídaně v hotelích (2-4*) ve 2-3lůžkových pokojích, loď na Solovki, doprava do Kronštadtu, zákonné pojištění CK, DPH, poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje

poplatek za víza Rusko 2500 Kč (CK je vyřídí), MHD a ostatní doprava, vstupné do objektů - doporučeno cca 3500 Rublů (cca 50 Eur), kapesné a další osobní výdaje, ostatní strava, cestovní zdravotní pojištění - toto je nutné k vystavení víza. Vše, co není napsáno "cena zahrnuje"

Ubytování

7x lehátkové/lůžkové vozy T/4, 6x hotely se snídaněmi. Pokoje v hotelích mají vlastní soc.zažízení. V Murmansku hotel Azimut**** naproti nádraží, v Petrohradě hotel Melanga*** na Něvském prospektu,  vybaveny: fén, lednice, TV, WIFI, varná konvice, WC+sprcha/vana, ložní prádlo, ručník. Na Soloveckých ostrovech vždy 2 pokoje mají 1 sociální zařízení, povlečení, ručníky. V Moskvě je to hotel Retro na Kazaňskom** s valstním WC+sprcha, povlečení, ručník, TV. Ve všech hotelích je připojení WIFI, ale na Soloveckých ostrovech bývá se signálem problém.

Vybavení: v leh/lůžkových vozech je čisté ložní prádlo, kávovar, společné WC, malý ručník. Snídaně vlastní s možností zakoupení potravin v bufetech apod. na nádražích. Program zájezdu je zpracován podle současného jízdního řádu vlaků. Pokud by došlo v květnu 2019 ke změně, bude i zájezd pozměněn - toto se týká obvykle odjezdu a příjezdu zájezdu, nikoli programu. Upozornění : program zájezdu je zpracován tak, aby bylo možné se zájezdu zúčastnit také méně zdatní turisté, ti zdatnější mají možnost si program doplnit individuálně, ev. se souhlasem ostatních účastníků a vedoucího zájezdu (tento má ještě další organizační záležitosti).

Program

Poznámka: všechny časy jsou dle současného jízdního řádu tj. Leden 2019. V případě změny jízdy vlaků, bude zájezd upraven. Nabídnutý program bude dodržen s event. nutnou úpravou (sled prohlídek) .

1.den odjezd v ranních hodinách do Košic, přestup na přímý noční vlak do Kieva v lehátkovém voze

2.den příjezd do Kieva v odpoledních hod. V případě časového prostoru je možná prohlídka exteriéru Kijevsko-pečerská Lávra, ve večerních hodinách odjezd přímým nočním vlakem v lehátkovém voze do Moskvy.

3.den příjezd do Moskvy Kievské nádraží, přesun na Leningradské nádraží, kde se na několik hodin ubytujeme, abychom mohli zatočit s hygienou. V případě časového prostoru prohlídka Rudého náměstí a exteriéru Kremlu. Večer

odjezd přímým nočním vlakem v lehátkovém voze do Murmanska, který je vzdálen od Moskvy více jak 1750 km.

4.den celý den strávíme ve vlaku, budeme pozorovat krajinu kolem, projedeme tundrou i městečkem Severnyi Poljarnyj Krug. Pak ještě dále budeme pokračovat 3 hod. a 15 min. do Murmanska

5.den příjezd v dopoledních hodinách, uschování zavazadel v hotelu (za úhradu), odjezd na vyhlídku se sochou Aljoši a na přístav, atomový ledoborec Lenin, Katedrála - krásná, jak venku, tak uvnitř, je nasycena pozitivní energií, je        

součástí pamětního komplexu věnovaného námořníkům, kteří zemřeli v době míru. Chrám všech svatých na ul. Skalnaya, památníček  kocoura Semjona, který 7 let hledal své páníčky. Skanzen vesničky. Nocleh v hotelu Azimut**** 

6.den snídaně, prohlídka města ještě to, co jsme nestihli. Ráno si ponecháme zavazadla v hotelu (za úhradu), odjezd nočním vlakem v lehátkovém voze ve večerních hodinách do Kemi

7.den příjezd ráno do Kemi, ihned odjezd do přístavu, následně lodí na Solovecké ostrovy - na seznamu UNESCO. Transfer na hotel, po poledni prohlídka ostrova a kláštera Kreml, a jiných památek. Nocleh hotel Solo**

8.den snídaně, možnost fakult. výletu na Zaječí ostrov, v odpoledních hodinách odjezd lodí do přístavu, následně na nádraží a nočním vlakem v lehátkovém voze do Petrohradu. 

9.den v dopoledních hodinách příjezd do Petrohradu, transfer na hotel MHD nebo vlakem, ponechání zavazadel v úschovně na hotelu (za úhradu), prohlídka Něvského Prospektu atd. Nocleh hotel Melanga***

10.den snídaně, odjezd na ostrov Kotlin, kde je město Kronštadt, cestou uvidíme několik ostrůvků - opevnění Petrohradu. Na ostrově Vánoční katedrála, nejdražší silnice světa, aj. Fakultativně noční vyhlídka na osvětlené zvedací mosty nad Něvou. Nocleh

11.den snídaně, Petrohradu - město bylo založeno v 18. stol. Petrem Velikým, dnes je zařazeno na seznamu světového dědictví UNESCO Dopoledne je to Katedrála sv. Izáka, Palácové náměstí, Něva a okolí, Zimní palác -exteriér, Petropavlovská pevnost, okolní park, křižník Aurora, a jiné památky dle časového prostoru. Nocleh 

12.den snídaně, volný program, do 11 hod. opuštění pokojů, ve 12 hod. odchod na nádraží a odjezd do Moskvy. V 17,15 příj. do Moskvy (Leningradské nádr.), přesun na nádraží Kievské, odjezd nočním vlakem v lehátkovém voze do Kieva.   

13.den příj. ráno do Kieva, fakult.snídaně, v případě časového prostoru je možná prohlídka exteriéru Kijevsko- pečerská Lávra. Ve večerních hod. odjezd přímým nočním vlakem v lehátkovém voze do Košic.

14.den po poledni příjezd do Košic, přestup a následně odjezd do ČR, výstup dle nástupních míst. 

Vedoucí zájezdu není tlumočník/překladatel, pokud překládá výklad cizího průvodce provádí jej zkráceně svými slovy - nikoli "slovo od slova". V případě vlastního výkladu bez místního průvodce tento provádí den předem v hotelu. CK si vyhrazuje nárok na změny pořadí nabídnutých prohlídek, obsah bude zachován, pořadí se může změnit..

Slevy

Sleva FIRSTMINUTE -4% do 31.01.2019 s podmínkou složení zálohy (2000 Kč) do 5 dnů od podpisu smlouvy. Sleva z ceny zájezdu pro děti až do 11 let,  pracovníci železnice s vlastními jízdenkami OSŽD - tito mohou mít slevu z ceny jízdného, která bude známa až při zakupování jízdného na zájezd.

Informace

Z důvodu změny jízdného řádu po Ruské federaci budou známy až v březnu, respektive v červnu 2019. Posun může být zhruba 2, max.3 dny. Z důvodu zakupování rezervací na vlaky je nutné přihlášení na zájezd nejpozději 2 měsíce před odjezdem zájezdu. Jízdenky jsou vystavovány na jméno a číslo pasu.

                                                        

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

"A jedeme vlakem...."

Vlakem na dovolenou k moři, za poznáním až kam je to možné.

Chci vědět více

Vlakem do světa

Za nevšedními zážitky z cestování vlakem po různých zemích světa.

Chci vědět více

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Zájezdy vlakem

Zájezdy vlakem k moři:

Albánie

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Itálie-Sicílie

Černá Hora

Rumunsko

Polsko

a další kam je to možné

Zájezdy vlakem za poznáním:

Polsko

Rakousko

Rusko

Srí Lanka napříč vlakem r.2018

Transsibiřská Magistrála vlakem celou cestu

a další kam je to možné