Petrohrad, Za polární kruh a Solovky ***

Upozornění: z důvodu neúměrného zdražení jízdného Ukrajinských železnic v úseku Kiev-Moskva-Kiev jsme byli nuceni zařadit jízdu v tomto úseku v lehátkových vozech tzv. "plackartnye" (viz foto na stránkách). Tato lehátka jsou stejná jako v uzavřených oddílech, pouze s tím rozdílem, že zde jsou to otevřené vagony. Ten, kdo bude trvat na uzavřeném oddíle, příplatek činí 2150 Kč/osoba za lehátko v uzavřeném oddíle v obou směrech. Lehátka "plackartnye" jsou zařazena z toho důvodu, abychom nemuseli zájezd zdražovat, protože zdražení jízdného Ukrajinských železnic je až od nového jízdního řádu tj. od 9.12.2018, kdy jsme katalogy 2019 měli již vytištěny.

Termíny  Zákl.cena 2lůž.pok./os.odj.Ostrava Zákl.cena D6-14/přistýlka odj.Ostrava Zákl.cena D5/přistýlka Příplatek za 1 lůž.pokoj (Solovki nelze)
10.08.2019 - 23.08.2019   27 990   24 990 
 17 990
 3 490
Příplatek za single pokoj                                                                       1 420 Kč

Cestovní zdravotní pojištění Komplexní A/30                                               504 Kč

Cestovní zdravotní pojištění Komplexní A/30 pro dítě do 15 let                     350 Kč

Cestovní zdravotní pojištění zdraví a storno                                                336 Kč

Poplatek za zaslání dokladů na zájezd poštou (cenina)                                 80 Kč

Poplatek za zaslání přihlášky na zájezd poštou                                             30 Kč

Terminy Zákl.cena 2lůž.pok./os. Zákl.cena D2-11/přistýlka

Příplatek za odbavené zavazadlo

do letadla tam i zpě

11.08.2019 - 21.08.2019  29 990  28 490  3 000
 
Příplatek za 1 lůž.pokoj (Solovki nelze)                                                3 490 Kč
Cestovní zdravotní pojištění Komplexní A/30                                             396 Kč

Cestovní zdravotní pojištění Komplexní A/30 pro dítě do 15 let                    275 Kč

Cestovní zdravotní pojištění zdraví a storno                                               264 Kč

Poplatek za zaslání dokladů na zájezd poštou (cenina)                                80 Kč

Poplatek za zaslání přihlášky na zájezd poštou                                           30 Kč

Cena zahrnuje

S dopravou vlakem: Vlakové jízdné Ostrava-Murmansk, 5 noclehů v lůžk./lehátkovém voze T/4 ve vlaku, 2 noclehy ve vlaku v lehátkovém voze 3.vozová třída - typ "platskartnyj", 1x jízdné soukromým vlakem SAPSAN včetně místenky, vedoucí zájezdu (min.10 osob), pozvání k vyřízení víz, 5 noclehů, 1x odpočinek a hygiena na hotelu, 6x snídaně v hotelích (2-4*) ve 2-3lůžkových pokojích (na Soloveckých ostrovech hotel bez klasifikace), loď na Solovki, doprava do Kronštadtu, zákonné pojištění CK, DPH, poplatek do Garančního fondu.

S kombinovanou dopravou: Letenka Praha-Moskva + Petrohrad-Praha, vlakové jízdné Moskva-Murmansk, 4x  lůžk./lehátkové vozy T/4 ve vlaku, 1x jízdné soukromým vlakem SAPSAN včetně místenky, vedoucí zájezdu (min.10 osob), pozvání k vyřízení víz, 6 noclehů,  6x snídaně v hotelích (2-4*) ve 2-3lůžkových pokojích (na Soloveckých ostrovech hotel bez klasifikace), loď na Solovki, doprava do Kronštadtu, zákonné pojištění CK, DPH, poplatek do Garančního fondu.

Cena nezahrnuje

poplatek za víza Rusko 2500 Kč (CK je vyřídí), MHD a ostatní doprava, vstupné do objektů - doporučeno cca 3500 Rublů (cca 50 Eur), kapesné a další osobní výdaje, ostatní strava, cestovní zdravotní pojištění - toto je nutné k vystavení víza. Vše, co není napsáno "cena zahrnuje"

U letecké dopravy: MHD a ostatní doprava, vstupné do objektů - doporučeno cca 3500 Rublů (cca 50 Eur), kapesné a další osobní výdaje, ostatní strava. Vše, co není napsáno "cena zahrnuje"

Pokud budete chtít využít pojištění, které máte k platební kartě, napište nám, my Vám sdělíme údaje, které musí potvrzení od banky splňovat.

Ubytování

4 lůžkové kupé v lehátkové/lůžkové vozy T/4, společné WC a umývárna. Ve vagonu "platckartnyj" nejsou oddělené kupé (viz fota na web stránkách), WC+umývárna společná. Každý vagon má samovar k uvaření kávy/čaje. Pokoje v hotelích mají vlastní soc.zažízení. V Murmansku hotel Azimut**** naproti nádraží, v Petrohradě hotel Melanga*** (event. Vesta) na Něvském prospektu,  vybaveny: fén, lednice, TV, WIFI, varná konvice, WC+sprcha/vana, ložní prádlo, ručník. Na Soloveckých ostrovech vždy 2 pokoje mají 1 sociální zařízení, povlečení, ručníky. V Moskvě je to hotel Retro na Kazaňskom** s valstním WC+sprcha, povlečení, ručník, TV. Ve všech hotelích je připojení WIFI, ale na Soloveckých ostrovech bývá se signálem problém.

Vybavení: v leh/lůžkových vozech je čisté ložní prádlo, kávovar, společné WC, malý ručník, matrace. Snídaně vlastní s možností zakoupení potravin v bufetech apod. na nádražích. Program zájezdu je zpracován podle současného jízdního řádu vlaků. Pokud by došlo v květnu 2019 ke změně, bude i zájezd pozměněn - toto se týká obvykle odjezdu a příjezdu zájezdu, nikoli programu. Upozornění : program zájezdu je zpracován tak, aby bylo možné se zájezdu zúčastnit také méně zdatní turisté, ti zdatnější mají možnost si program doplnit individuálně, ev. se souhlasem ostatních účastníků a vedoucího zájezdu (tento má ještě další organizační záležitosti).

Program

Poznámka: všechny časy jsou dle současného jízdního řádu tj. Leden 2019. V případě změny jízdy vlaků, bude zájezd upraven. Nabídnutý program bude dodržen s event. nutnou úpravou (sled prohlídek) .

Vlakový zájezd:

1.den odjezd v ranních hodinách do Košic, přestup na přímý noční vlak do Kieva v lehátkovém voze

2.den příjezd do Kieva v odpoledních hod. V případě časového prostoru je možná prohlídka exteriéru Kijevsko-pečerská Lávra, ve večerních hodinách odjezd přímým nočním vlakem v lehátkovém voze typ "platskartnyj" do Moskvy.

3.den příjezd do Moskvy Kievské nádraží, přesun na Leningradské nádraží, kde se na několik hodin ubytujeme, abychom mohli zatočit s hygienou. V případě časového prostoru prohlídka Rudého náměstí a exteriéru Kremlu. Večer odjezd přímým nočním vlakem v lehátkovém voze do Murmanska, který je vzdálen od Moskvy více jak 1750 km.

4.den celý den strávíme ve vlaku, budeme pozorovat krajinu kolem, projedeme tundrou i městečkem Severnyi Poljarnyj Krug. Pak ještě dále budeme pokračovat 3 hod. a 15 min. do Murmanska

5.den příjezd v dopoledních hodinách, uschování zavazadel v hotelu (za úhradu), odjezd na vyhlídku se sochou Aljoši a na přístav, atomový ledoborec Lenin, Katedrála - krásná, jak venku, tak uvnitř, je nasycena pozitivní energií, je součástí pamětního komplexu věnovaného námořníkům, kteří zemřeli v době míru. Chrám všech svatých na ul. Skalnaya, památníček  kocoura Semjona, který 7 let hledal své páníčky. Skanzen vesničky. Nocleh v hotelu Azimut****  

6.den snídaně, prohlídka města ještě to, co jsme nestihli. Ráno si ponecháme zavazadla v hotelu (za úhradu), odjezd nočním vlakem v lehátkovém voze ve večerních hodinách do Kemi

7.den příjezd ráno do Kemi, ihned odjezd do přístavu, následně lodí na Solovecké ostrovy - na seznamu UNESCO. Transfer na hotel, po poledni prohlídka ostrova a kláštera Kreml, a jiných památek. Nocleh hotel Solo**

8.den snídaně, možnost fakult. výletu na Zaječí ostrov, v odpoledních hodinách odjezd lodí do přístavu, následně na nádraží a nočním vlakem v lehátkovém voze do Petrohradu. 

9.den v dopoledních hodinách příjezd do Petrohradu, transfer na hotel MHD nebo vlakem, ponechání zavazadel v úschovně na hotelu (za úhradu), prohlídka Něvského Prospektu atd. Nocleh hotel Melanga***

10.den snídaně, odjezd na ostrov Kotlin, kde je město Kronštadt, cestou uvidíme několik ostrůvků - opevnění Petrohradu. Na ostrově Vánoční katedrála, nejdražší silnice světa, aj. Fakultativně noční vyhlídka na osvětlené zvedací mosty nad Něvou. Nocleh

11.den snídaně, Petrohrad - město bylo založeno v 18. stol. Petrem Velikým, dnes je zařazeno na seznamu světového dědictví UNESCO Dopoledne je to Katedrála sv. Izáka, Palácové náměstí, Něva a okolí, Zimní palác -exteriér, Petropavlovská pevnost, okolní park, křižník Aurora, a jiné památky dle časového prostoru. Nocleh 

12.den snídaně, volný program, do 11 hod. opuštění pokojů, ve 12 hod. odchod na nádraží a odjezd do Moskvy. V 17,15 příj. do Moskvy (Leningradské nádr.), přesun na nádraží Kievské, odjezd nočním vlakem v lehátkovém voze typ "platskartnyj" do Kieva.   

13.den příj. ráno do Kieva, fakult.snídaně, v případě časového prostoru je možná prohlídka exteriéru Kijevsko- pečerská Lávra. Ve večerních hod. odjezd přímým nočním vlakem v lehátkovém voze do Košic.

14.den po poledni příjezd do Košic, přestup a následně odjezd do ČR, výstup dle nástupních míst. 

Zájezd s leteckou dopravou: 2. (1.) den: Odlet ve večerních hodinách, 1.den zájezdu odjíždí zájezd vlakem celou cestu. Zájezd s kombinovanou dopravou začíná až 2.den vlakového zájezdu, tzn. že tento zájezd je jen 11 denní

3. (2.)den přílet do Moskvy kolem 3,30 hod.ráno, odjezd taxi do hotelu, ubytování na hotelu, nocleh v hotelu Retro**, snídaně a volný program. Večer odchod na nádraží, odjezd vlakem do Murmansku. Společný program

12. (11.) den Rozdělení skupinek zájezdu -  s leteckou dopravou: volný program, do 11 hod. opuštění pokojů, ve 12 hod. odjezd na letiště a odlet do Prahy. Přílet kolem 18.hod.

Program 3. - 11. den je shodný vlakový i letecký (kombinovaný zájezd).

Vysvětlivka: lehátkový vůz tap "platskartnyj" jsou normální postele-lehátka, jen nejsou v kupé, ale v otevřeném vagoně (foto vagonu je na web stránkách. Vedoucí zájezdu není tlumočník/překladatel, pokud překládá výklad cizího průvodce provádí jej zkráceně svými slovy - nikoli "slovo od slova". CK si vyhrazuje nárok na změny pořadí nabídnutých prohlídek, obsah bude zachován, pořadí se může změnit..

Slevy a příplatky

Sleva z ceny zájezdu pro děti až do 11 let, pracovníci železnice s vlastními jízdenkami OSŽD - tito mohou mít slevu z ceny jízdného, která bude známa až při zakupování jízdného na zájezd. Příplatek za single pokoj 3490 Kč (Solovki nelze)

Příplatky volitelné: u letecké dopravy odbavené zavazadlo cca 3000 Kč ve směru tam i zpět.

Příplatky povinné: poplatek za víza Rusko 2500 Kč (CK je vyřídí), cestovní  pojištění - toto je nutné k vystavení víza.

Informace

V ceně letenky jsou 2 zavazedla kabinové o váze 8 kg + 3 kg. Rozměry pro cestu tem i zpět: 1 ks 8 kg (56x45x25 cm) + 1 ks 3 kg (40x30x15 cm).U vlakové dopravy je možno vzít si zavazadlo, které sami naložíte, přeložíte a umístíte nad sebe nebo pod sebe pod lehátko/sedadlo.

Z důvodu změny jízdného řádu po Ruské federaci budou známy až v březnu, respektive v červnu 2019. Posun může být zhruba 2, max.3 dny. Z důvodu zakupování rezervací na vlaky je nutné přihlášení na zájezd nejpozději 2 měsíce před odjezdem zájezdu. Jízdenky jsou vystavovány na jméno a číslo pasu.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění

Číslo poj. smlouvy: 11-63727: kontakt na Europ Assistance: +420 2 9633 9644.

V ceně zájezdu je povinné pojištění cestovní kanceláře ze zákona 159/99 sb.
V ceně není cestovní zdravotní pojištění. CK Halmatour nabízí svým klientům 2 typy pojištění za příplatek: komplexní pojištění Typ A30, A60, A90, nebo pojištění zdravotní a storno zájezdu Typ B (pro Evropu a Středomoří). Jedná se o pojištění UNION pojišťovny, balíček služeb Komplexní pojištění zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: vzniklé náklady na léky, úraz, repatriace, onemocnění, ošetření a hospitalizaci až do výše 7.000.000 Kč - pojištění asistenčních služeb do výše - bez limitu

dále obsahuje: ubytování spolucestující blízké osoby, náklady na cestu a ubytování blízké osoby, pojištění storno při zrušení cesty ze zdravotních důvodů: do výše max. 80 % z ceny zájezdu, nebo ze složené zálohy na zájezd, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí, pojištění zavazadel (při překonání překážky)

limity viz web stránky: www.halmatour.cz - Doklady - Rozsah a plnění cestovního pojištění -

1 pojištění Typ B pojištění pro Evropu a Středomoří,

2 - pojištění Typ C, pouze na 2 dny

3 - pojištění Typ A30, A60, A90 

                                                                   

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

"A jedeme vlakem...."

Vlakem na dovolenou k moři, za poznáním až kam je to možné.

Chci vědět více

Vlakem do světa

Za nevšedními zážitky z cestování vlakem po různých zemích světa.

Chci vědět více

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Zájezdy vlakem

Zájezdy vlakem k moři:

Albánie

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Itálie-Sicílie

Černá Hora

Rumunsko

Polsko

a další kam je to možné

Zájezdy vlakem za poznáním:

Polsko

Rakousko

Rusko

Srí Lanka napříč vlakem r.2018

Transsibiřská Magistrála vlakem celou cestu

a další kam je to možné