Petrohrad, za Polární kruh a Solovky - poznávací zájezd

Termíny Základní cena zájezdu dospělý/odj.Ostrava Základní cena zájezdu D11 Vstupy do objektů Příplatek singl pokoj Víza Běloruská +Ruská
Poplatek za zaslání dokladů na zájezd poštou (cenina)                 80 Kč

Poplatek za zaslání smlouvy poštou 1x                                       30 Kč

Cena zahrnuje

Vlakové jízdné Ostrava-Murmansk, 7 noclehů v lůžk./lehátkovém voze ve vlaku, vedoucí zájezdu (min.10 osob), pozvání k vyřízení víz, 4 noclehy se snídaněmi v hotelích ve 2-3lůžkových pokojích, 2 noclehy v apartmánech ve 2-3lůžk.pokojích, loď na Solovki, doprava do Kronštadtu, odvoz zavazadel na/z hotel, zákonné pojištění CK, DPH

Cena nezahrnuje

poplatek za víza Rusko+Bělorusko 2100 Kč (CK je vyřídí), poplatek 700 Kč pro Centrum víz, vstupné do objektů, kapesné a další osobní výdaje, ostatní strava, MHD a ostatní doprava, cestovní zdravotní pojištění - toto je nutné k vystavení víza. Vše, co není napsáno "cena zahrnuje"

Ubytování

7x lehátkové/lůžkové vozy, 4x hotely, 2x apartmány. Pokoje v hotelích mají vlastní soc.zažízení. Na Soloveckých ostrovech vždy 2 pokoje mají 1 sociální zařízení,. v Murmansku jsouí apartmány s 1 ložnicí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, zařízenou kuchyní vč.myčky na nádobí, lednice atd., WC+sprcha/vana, ložní prádlo, ručník.

Vybavení: v leh/lůžkových vozech je čisté ložní prádlo, kávovar, společné WC. Snídaně vlastní s možností zakoupení potravin v bufetech apod., Program zájezdu je zpracován podle současného jízdního řádu vlaků. Pokud by došlo v květnu 2018 ke změně, bude i zájezd pozměněn - toto se týká obvykle odjezdu a příjezdu zájezdu, nikoli programu. Upozornění : program zájezdu je zpracován tak, aby bylo možné se zájezdu zúčastnit také méně zdatní turisté, ti zdatnější mají možnost si program doplnit individuálně, ev. se souhlasem ostatních účastníků a vedoucího zájezdu (tento má ještě další organizační záležitosti).

 

Program

1. den
Odjezd vlakem Ostrava - Petrohrad po 17 hod., s přestupem v Minsku. Dle časového prostoru bude prohlídka Minsku. cesta vlakem,
3. den
příjezd do Petrohradu v dopoledních hodinách, fakultativně snídaně, uložení zavazadel na hotel, začátek prohlídky města- Fontanka + Zagorodnyj prospekt, ze které je nádherný pohled na střed města, zařazeno do světového dědictví UNESCO v r.1990, bulváry, nocleh v hotelu Veata v těsném sousedství Něvského prosapektu
4. den
.snídaně, pak prokračování v prohlídce města.Kolem 19 hod. odjezd přímým vlakem do Murmansku, nocleh ve vlaku v lehátkovém/lůžkovém voze
5. den
v pozních večerních hodinách příjezd do Murmansku, odchod na hotel (odvoz zavazadel), ubytování, nolclh
6. den
fakultativně prohlídka ponorkové lodi Lenin, která byla v provozu do r.1997. 2x Nocleh v apartmánech pro 4-5 osob se zařízenou kuchyní. Fakultativně snídaně, prohlídka města za Polárním kruhem, projedete se trolejbusem, uvidíte přístav, skanzen vesničky, Aljoša s pohledem na přístav. Ve večerních hodinách odhezd přímým vlaskem do přístavního města v lehátkovém/lůýkovém voze. .
8. den
Po 6.hod. příjezd do přístavního města, odjezd maršrutkou do přístavu, následně lodí na Solovki, ubytování v hotelu Solo, prohlídka ostrova. Solovecké ostrovy patří v dnešní době k jedněm z nejnavštěvovanějších míst Ruska. Uvidíte vesničku Kreml, klášter který založili mniši v 15.stol. a komunisté jej přeměnili na největší a nestrašnější vězení jaké si kdo umí představit. Pěší výlet okolo architektonického komplexu, od roku 1992 je klášter i většina budov pod ochranou UNESCO. Uvidíte Svaté jezero, klášterní komplex, památníky stalinského gulagu, fakultativně Zaječí ostrov a Botanická zahrada. Především poznáte unikátní panenskou přírodu. V odpoledních hodinách odjezd lodí na pevninu, večer odjezd vlakem do Petrohradu.
10. den
.V poledních hodinách příjezd do Petrohradu, odvoz zavazadel na hotel, ubytování, další část prohlídky Petrohradu, fakultativně noční projížďka po Něvě pod rozevřenými mosty, nocleh ve stejném hotelu Veata v těsném sousedství Něvského prosapektu
11. den
pozdější snídaně, dokončení prohlídky města Petrohradu: Petropavlovská pevnost, Aurora, výlet do Kronštadtu - je to opevněné město v jednom z Petrohradských rajonů na ostrově Kotlin, spojen silnicí po hrázi s Petrohradem: Vánoční katedrála, projížďka po moři s různými ostrůvky, které jsou spjaty s obranou Petrohradu před fašisty, katedrála sv. Izáka, ze které je nádherný pohled na střed města, zařazeno do světového dědictví UNESCO v r.1990, bulváry, Něvský prospekt, Letní park, socha Kateřiny Veliké, Petropavlovská pevnost, Aurora, Gostinnyj dvor, nocleh v hotelu VeataFakultativně Petrodvorce, ev.. dokončení prohlídky Petrohradu, odjezd z Petrohradu po 17. hodině. Cesta v lehátkovém/lůžkovém voze.
13. den
příjezd do Minsku, v případě časového prostoru prohlídka části města, v odpoledních hodinách odjezd v lehátkovém/lůžkovém voze do Ostravy, atd.
14. den
.v časných ranních hodinách příjezd do Ostravy, a ostatních stanic

Vedoucí zájezdu není tlumočník/překladatel, pokud překládá výklad cizího průvodce provádí jej zkráceně svými slovy - nikoli "slovo od slova". V případě vlastního výkladu bez místního průvodce tento provádí den předem v hotelu. CK si vyhrazuje nárok na změny pořadí nabídnutých prohlídek, obsah bude zachován, pořadí se může změnit..

Slevy

Sleva FIRSTMINUTE -5% prodloužena do 30.04.2018 s podmínkou složení 50% zálohy do 5 dnů od podpisu smlouvy. Sleva z ceny zájezdu pro děti až do 11 let,  pracovníci železnice s vlastními jízdenkami OSŽD - tito mohou mít slevu z ceny jízdného, která bude známa až při zakupování jízdného na zájezd.

Informace

Z důvodu změny jízdného řádu po Ruské federaci budou známy až v lednu, respektive v červnu 2018. Posun může být zhruba 2, max.3 dny. Z důvodu zakupování rezervací na vlaky je nutné přihlášení na zájezd nejpozději 2 měsíce před odjezdem zájezdu. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

"A jedeme vlakem...."

Vlakem na dovolenou k moři, za poznáním až kam je to možné.

Chci vědět více

Vlakem do světa

Za nevšedními zážitky z cestování vlakem po různých zemích světa.

Chci vědět více

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Zájezdy vlakem

Zájezdy vlakem k moři:

Albánie

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Itálie-Sicílie

Černá Hora

Rumunsko

Polsko

a další kam je to možné

Zájezdy vlakem za poznáním:

Polsko

Rakousko

Rusko

Srí Lanka napříč vlakem r.2018

Transsibiřská Magistrála vlakem celou cestu

a další kam je to možné