Transsibiřská magistrála a Krugobajkalka - poznávací zájezd

Transsibiřská magistrála - můžete si vybrat mezi dopravou celou cestu vlakem do Ulan Ude za příplatek 14 500 Kč až  Vladivostoku a zpět, nebo kombinovanou dopravou letadlo+vlak. Tohoto zájezdu se může zúčastnit min. 8 osob, maximálně 11 osob.

Termíny  Základní cena zájezdu/2lůž.pokoj/os.vlak/let, Ulan Ude Základní cena zájezdu dítě 4-11 let/přistýlka se2 dosp.UU
03.07.2020 - 14.07.2020                 43 671                     37 550 
04.09.2020 - 15.09.2020                43 216                     37 550 
Příplatek za zájezd až do Vladivostoku                                  14 500 Kč

Příplatek za 1lůžkový pokoj 10 nocí (VVO)                               5 490 Kč

Příplatek za 1lůžkový pokoj 7 nocí (UU)                                  3 990 Kč

Vystavení víza včetně poplatku pro centrum                             2 500 Kč

Cestovní pojištění Komplexní/osoba A60 letadlo/vlak                1 260 Kč

Cestovní pojištění Komplexní/dítě do 15 let A60 letadlo/vlak         900 Kč

Poplatek za zaslání dokladů na zájezd poštou (cenina)                 80 Kč

Poplatek za zaslání přihlášky poštou                                           30 Kč
Cena zahrnuje

Kombinovaná doprava - letadlo+vlak, cena zahrnuje: letenka Praha-Moskva, Irkutsk-Praha včetně všech poplatků, jízdné Transsib. magistrálou Moskva -Ulan Ude, 5x lehátko/lůžko ve vlaku T/4, 1x místenka, 7x (10x) hotely 2-3* ve 2lůž. pokojích s WC+sprcha (možnost přistýlky), 11x (17x) snídaně v hotelu nebo ve vlaku (event.balíček na cestu), registraci, český vedoucí zájezdu (od 8 osob), pozvání, pěší okruh v Moskvě, okružní jízdy v Jekaterinburg, Irkutsk, Listvjanka, Bajkal, Ulan Ude včetně vstupů během okruhu (viz informace), loď do Port Bajkal, jízdné Krugobajkalkou, transfer z/na nádraží Irkutsk + z/na letiště (taxi/MHD), zák. pojištění CK, DPH, poplatek do GF u MMR.

Cena nezahrnuje

MHD (kromě transferu z/na letiště/nádraží), vízum, CZP (povinné), servisné (bakšišné) 15 Eur na drobné poplatky: úschovny zavazadel v hotelích, vybíráme na místě. Vstupy do památek atp., ostatní strava, kapesné a vše co není psáno "cena zahrnuje".

Ubytování

1x (4x) hotel 3*, 5x (4x) hotely**, 1x hotel v Ulan-Ude je klasifikován jako 2-3*, ve 2lůž. pokojích s možností přistýlky, s vlastním WC+sprcha/vana, se snídaněmi, ve vlaku ve 4místné kupé, se snídaněmi. V Irkutsku a v Ulan-Ude nemají hotely výtahy.

Stravování

11x (17x) snídaně, jsou podávány v hotelích, ve vlacích - různého typu od kontinentální přes balíčky na cestu (z časových důvodů) až po bufety. U vlakového zájezdu nejsou v ceně snídaně na trase Ostrava-Moskva a zpět.

Program

1.den: sraz na letišti Praha Ruzyně dle času odletu u místa, kde se balí kufry, odlet a přílet MOV Šeremetěvo, odjezd MHD do hotelu Retro na Kazaňskom vogzale, ubytování, začátek programu, s vedoucí zájezdu, dále je program společný

2.den: snídaně, odjezd v 8,30 hod. Metrem (prohlídka interiéru) do centra Moskvy, Rudé náměstí, Kreml exteriér, chrámový komplex Vasila Blaženého, a jiné památky v centru MOV. Ve večerních hodinách návrat pro zavazadla na hotel, odchod na nádraží MOV Jaroslavskij, ubytování ve vlaku.

3.den: odjezd v 0,35 hod., snídaně ve vlaku, celý den ve vlaku, i další noc

4.den: příjezd do Jekaterinburgu (EKA) v 11,00 hod., odchod z nádraží do hotelu Marins Park - cca 300 m. Hodinu po příjezdu vlakem, výlet mikrobusem na okruh: památník hranice mezi Evropou a Asií, pomyslné překročení hranic se skleničkou sektu. Návštěva klášterního komplexu Janina Jama (poplatky = dary pro mnichy v klášteře), kde byla vězněna carská rodina Romanovců, do doby popravy. Byli popraveni na dvoře komunistického pohlavára Sverdlova. Budova byla v 80.letech na rozkaz B.Jelcina zbořena, v r.2003 byl zde postaven Chrám Na krvi, bohatě pozlacený. Pravoslavná Ruská církev prohlásila Mikuláše, jeho ženu a děti za svaté mučedníky. Krátká prohlídka města, památník obětem Čsl. legionářům na Michajlovském hřbitově. Zde prohlídku ukončíte, nocleh.

5.den: po snídani individuální program. V 10,30 hod., odchod na nádraží, ubytování ve vlaku, odjezd v 12,00 hod. EKA čas. Odjezd do IKT

6.+7. den: cesta vlakem, snídaně ve vlaku, 7.den večer příjezd do Irkutska, odjezd na hotel, ubytování, nocleh v hotelu Lotos.

8.den: po snídani výlet k Bajkalu - celodenní program s místním rusky/česky mluvícím průvodcem: venkovní Architektonicko- etnografické muzeum Tallczy s původní sibiřskou architekturou ruských osadníků i jurtami Burjatů či Evenků, díky nimž si lze představit, jaký byl život na Sibiři. Příjezd do Listvjanky, program dle počasí - výšlap nebo výjezd lanovkou na Cherski Stone-vyhlídka na jezero a Šaman Kamne, prohlídka Bajkalského ekologického muzea, v případě časového prostoru zhlédnutí bajkalské něrpy (sladkovodní tuleni, žijící v jezeře-endemický druh), rybí tržnice. Návrat do hotelu Lotos v Irkutsku.

9.den: snídaně, odjezd na celodenní výlet železnicí Krugobajkalka (pod ochranou UNESCO) kolem Bajkalského jezera. Trať je z 19. stol., má spoustu technických památek jako jsou tunely, viadukty, mosty atp.., večer příjezd do Irkutska, nocleh v hotelu Lotos.

10.de: snídaně a prohlídka města autem cca 4 hod., Znamenský klášter, Katedrála Zvěstování a Savior chrám, ledoborec Ankara, krátká pěší procházka. Po poledních hod. odjezd na nádraží, následně vlakem do Ulan Ude s místenkami v sedě. Cesta z IKT do Ulan Ude (UU) je 7 -8 hod. Po příjezdu večer ubytování v hotelu Odon

11.den: snídaně, pak bude zahájen program, s odjezdem na prohlídku skanzenu a jiných zajímavostí Burjacké republiky. Ivolginský dacan: „Chambyn Sume“, největší a nejvýznamnější budhistický komplex na Sibiři. Žije zde kolem třiceti lámů a mnoho žáků různých národností. Dále prohlídka Etnografického muzea a centra města. Po návratu do Ulan Ude odjezd vlakem do Irkutska v lehátkovém voze. Klienty doprovodí na nádraží vedoucí zájezdu, dále pokračují samostatně do Irkutska,

12. den příjezd v časných ranních hodinách, přejezd do hotelu Lotos taxikem, krátký odpočinek, snídaně a odjezd na letiště taxikem. Odlet, 1x mezipřistání, přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Tento zájezd je možné absolvovat celou cestu vlakem - celkem 19 dnů. Zájezd je na vyžádání, cena je stejná jako u kombinované dopravy tj. 45 490 Kč. Vedoucí zájezdu pojede až na konečnou Transsibu za předpokladu, že se této prodloužené verze zájezdu zúčastní min. 6 osob.

Při pokračování zájezdu až do Vladivostoku, je příplatek 14 500 Kč

11. den po příjezdu z Ivongilska a prohlídce UU, nocleh v hotelu Odon

12.den: balíček na cestu, ve 4 hod. odchod na nádraží a odjezd vlakem dále do Chabarovska (KHV)

13.+14.den: cesta Transsibiřskou magistrálou, snídaně ve vlaku, v odpoledních hod. příjezd do Chabarovska, ubytování v hotelu Yerofei, seznámení s okolím nádraží a hotelu, nocleh.

15.den: po snídani prohlídka Chabarovska autem s ruskou agenturou. Město patří mezi nejkrásnější města Ruska a největší město na Dálném Východě. Narodil se zde neblaze proslulý Kim Čong Il. V odpoledních hodinách odchod na nádraží, odjezd do Vladivostoku

16.den: v 06,40 hod. příjezd do Vladivostoku (VVO), snídaně, uložení zavazadel v hotelu  Zhemchuzhina/Amur Bay, prohlídka okružní jízda městem s průvodcem rusky/česky mluvícím: muzeum TOF, muzeum ponorky "Stalinsky", vyhlídka Orlinskaya sopka, přeprava přes Zlatý most, Mořský hřbitov, kde jsou pochováni padlí čsl. legionáři, Voroshilovskaya batareya, návrat na hotel, program je plánován na 5 hod., pak bude volno. Maják u mysu "na konci země", konečné stanice Transsibu s památníkem, téměř 9300 km dlouhé - nejdelší trať světa. Nocleh

17.den: snídaně, celodenní volno. Klienti s vlakovou dopravou pozdě večer odchod na nádraží, odjezd z VVO v 1 hod. v noci místního času (tj.18.den),

18.den: Letecká doprava: odjezd z hotelu v 5,00 hod. ráno na letiště, odlet po osmé hod., mezipřistání v Moskvě. Přílet Praha v pozdějších odpoledních až večerních hod.

Slevy

Zájezd v červenci 2020 sleva -4%, zájezd v září 2020 sleva -5%. 1. záloha na zájezd 10 000 Kč do 10 dnů od podpisu smlouvy, 2.záloha 20 000 Kč do 15.3.2020, doplatek do plné ceny zájezdu je nejpozději 40 dnů před odjezdem na zájezd. Sleva z ceny zájezdu pro děti od 2 do 11 let, event.12 let (nedovršených) jsou orientační, tomto směru je spousta vyjímek. Konečná cena záleží na okolnostech ubytování ve vlaku a v hotelích. Ve zvláštních případech je možná sleva i pro dítě až do nedovršených 15 let (pouze pro druhé dítě v rodině, tzn., se 2 dospělými osobami a dalším dítětem do 11 let. V případě cestování dítěte do 11 let s 1 dospělou osobou, má toto dítě slevu jen 3000 Kč z ceny dospělé osoby. V jiných případech jsou podmínky různé, cena bude vypočítána pro konkrétní případ.

Pokud jste přátelé/rodina (4-6 osob) a budete-li si přát zájezd absolvovat sami s naší vedoucím zájezdu, bude cena 49 990 Kč.

Informace

Informace: pokud se přihlásí na zájezd jednotlivec, musí počítat s tím, že si musí připlatit single pokoj. Pokud se přihlásí další jednotlivec na doobsazení do pokoje, bude příplatek vrácen, nebo odečten z doplatkové částky.  

Poznámky: Doporučené kapesné cca 150-250 Eur. 2lůžkové kupé do vlaku je na vyžádání - cena kolem 7900 Kč/osoba/1 směr (může se lišit dle použitého vlaku)

V každém vagonu vlaku je samovar, kde je možno zalít si čaj, polévku (instantní), kaše, vločky apod. V každém vagonu je "děžurnaja", která prodává drobné potraviny, např: čaj, cukr, polévku (instantní), sušenky, atp.

Typickým nápojem v Rusku je čaj a kvas - pro všechny, vodku a pivo pijí hlavně chlapi! Černá káva není běžný nápoj, nemusí být všude k dostání.

Nezbytné vybavení pro ženy - šátek na pokrytí hlavy - požadováno vždy při návštěvě pravoslavných chrámů

Všichni účastníci: - musí mít důstojné oblečení pro vstup na pietní místa (např. Rudé náměstí v Moskvě, mauzoleum Lenina, památníky obětem válek, všechny kláštery, chrámy a kostely ...) povinost mít zakrytá kolena, ramena a "slušný výstřih" - neuposlechnutí znamená v lepším případě konflikt s ochrankou nebo s policií, zákaz vstupu nebo tučnou pokutu až odvedení na záchytku pokud to "nějak obejdete"

Doporučení vzít s sebou - zavazadlo, které sami unesete, naložíte, přeložíte, POZOR některé hotely jsou bez výtahu: Irkutsk+Ulan Ude

Cestou je možnost zakoupení čerstvého pečiva, sýrů, naložených nebo uzených ryb, zmrzliny, nápojů, ovoce a zeleniny v průběhu jízdy od místních lidí na zastávkách vlaku (někdy trvají pár minut, někdy i hodinu - vždy je nutné zeptat se průvodčího nebo "děžurnej". Během dne je možnost nákupu levnějších potravin v obchodech na nádraží - pirožek 20 R, polévka na zalití od 60 R, chleba 40 R, ... Přibližná cena Rublu 0,33 - 0, 38 Kč.

Zavazadla: do vlaku je možné vzít si zavazadla, která uložíte nad sebe, nebo pod sedadlo. Musíte počítat s tím, že si zavazadlo budete muset přenášet, překládat a nakládat sami. Proto je nutné zavazadla volit dle vlastní síly.

Zavazadla - letecká doprava odbavená do podpalubí letadla obvykle nejsou součástí letenky. Cena za odbavené zavazadlo se pohybuje kolem 2200 Kč. Další zavazadlo může být příruční s váhou 8/10 kg a s mírami max.: 40 x 55 x 20 cm.

Orientační ceny vstupů: Kreml 15 Eur, komplex Vasila Blaženého 10 Eur, Bajkalské muzeum 400 Rb, Národní muzeum 10 Eur. Cena stravy: oběd v restauraci a pod. od 10 Eur. V bufetech je strava levnější. Další fakultativní programy bez ceny vstupů 1 vstup 7-10 Eur.

Přibližné ceny jídel v Ruských jídelních vozech: cena polévky soljanka 250 R,  čerstvý pirožek 50 R,  plechovka 0,5 l piva od 150 R, mají i české, ale je samozřejmě nejdražší.

Příplatky

Povinné příplatky - viz tabulka, servisné (bakšišné) 15 Eur na drobné poplatky jako úschovny zavazadel v hotelích, vybíráme na místě, ostatní strava, kapesné a vše co není psáno "cena zahrnuje". U zájezdu celou cestu vlakem je v úseku Kiev-Moskva-Kiev přeprava ve vagonu typ "platskartnyj" (otevřený vageon, bez kupé-viz web stránky), příplatek za uzavřené (4 místné kupé) je 2400 Kč (oba směry).

Cestovní pojištění

Kromě zákonného pojištění platí cestovní kanceláře také poplatek do Garančního fondu Ministerstva pro místní rozvoj. Naše CK platí garanci do výše 1 250 000 Kč. Viz: Doklady CK - Zákonné pojištění CK

Číslo poj. smlouvy: 11-63727: kontakt na Europ Assistance: +420 2 9633 9644.

V ceně zájezdu je povinné pojištění cestovní kanceláře ze zákona 159/99 sb.
V ceně není cestovní zdravotní pojištění. CK Halmatour nabízí svým klientům 2 typy pojištění za příplatek: komplexní pojištění Typ A30, A60, A90, nebo pojištění zdravotní a storno zájezdu Typ B (pro Evropu a Středomoří). Jedná se o pojištění UNION pojišťovny, balíček služeb Komplexní pojištění zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: vzniklé náklady na léky, úraz, repatriace, onemocnění, ošetření a hospitalizaci až do výše 7.000.000 Kč - pojištění asistenčních služeb do výše - bez limitu

dále obsahuje: ubytování spolucestující blízké osoby, náklady na cestu a ubytování blízké osoby, pojištění storno při zrušení cesty ze zdravotních důvodů: do výše max. 80 % z ceny zájezdu, nebo ze složené zálohy na zájezd, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí, pojištění zavazadel (při překonání překážky)

limity viz web stránky: www.halmatour.cz - Doklady - Rozsah a plnění cestovního pojištění -

1 pojištění Typ B pojištění pro Evropu a Středomoří,

2 - pojištění Typ C, pouze na 2 dny

3 - pojištění Typ A30, A60, A90 

Náš názor

Cestování vlakem je přece jen nejkrásnější!! Uvidíme okolní krajinu, setkáme se se spoustou zajímavých lidí, navšívíme zajímavá místa a města. 

                                                               

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

"A jedeme vlakem...."

Vlakem na dovolenou k moři, za poznáním až kam je to možné.

Chci vědět více

Vlakem do světa

Za nevšedními zážitky z cestování vlakem po různých zemích světa.

Chci vědět více

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Zájezdy vlakem

Zájezdy vlakem k moři:

Albánie

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Itálie-Sicílie

Černá Hora

Rumunsko

Polsko

a další kam je to možné

Zájezdy vlakem za poznáním:

Polsko

Rakousko

Rusko

Srí Lanka napříč vlakem r.2018

Transsibiřská Magistrála vlakem celou cestu

a další kam je to možné