Kiev, Černobyl, Pripja´t - poznávací zájezd

Termíny Zákl.2-3lůžkový pokoj/os. Zákl.cena dítě do 12 let/přistýlka Příplatek za 1lůžkový pokoj
Poplatek za zaslání dokladů na zájezd poštou (cenina)                80 Kč

Poplatek za zaslání smlouvy poštou 1x                                      30 Kč

Cena zahrnuje

Jízdenka Ostrava-Kiev-Ostrava, lehátkové/lůžkové příplatky: Ostrava - Kiev - Ostrava, 3x ubytování se snídaněmi,  odvoz zavazadel z/na nádraží, vedoucí zájezdu (min.12 osob), zákonné pojištění CK, DPH.

Cena nezahrnuje

Ostatní strava, vstupy, úschovna zavazadel v hotelu i event. na nádraží, fakultativní výlet Černobyl a Prypjať 90-120 Eur (včetně oběda) - podle počtu účastníků výletu, a vše co není psáno "cena zahrnuje"

Ubytování

V Kievě je to hotel*** se snídaněmi, 2-3lůžkové pokoje, každý pokoj s WC+sprcha, fén, lednice, klimatizace/topení. Cestou ve vlaku je to ubytování ve 3 event.4 lůžkových kupé, celkem 3 noci.  

Stravování

3x snídaně, u zájezdu do Černobylu je oběd, hotel má restauraci, event. v blízkosti jsou bufety a obchody

Poznámky

Orientační ceny některých potravin a služeb:

1,5l láhev vody  5 UAH, 1l láhev limonády  6 UAH, párek v rohlíku – 4 UAH,  pivo  7 UAH, jízdenka na metro 2 UAH

vstup do muzea Černobylu 20 UAH, vstup do Kyjevskopečerské Lávry 20 UAH

K povolení vstupu do černobylské zóny je nutno dodat tyto údaje:

- Jméno a příjmení, datum narození    

- Číslo cestovního pasu, na který budete cestovat - vstup do zóny je možný pouze s cestovním pasem, jehož číslo je shodné s tím, které nám nahlásíte při přihlášení k účasti

- Státní občanství a povolání

- Podmínky účasti: přihlášení nejpozději 3 týdny před plánovaným termínem exkurse

- exkurse do Černobylu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let bez zdravotních kontraindikací

- pro cestu je nutné zvolit oblečení, které co nejvíce zahaluje tělo:  uzavřená obuv, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy

- všichni účastníci se zavazují řídit se po celou dobu exkurse pokyny průvodce, případně zaměstnanců kontrolních stanovišť.

Co je během pobytu v  zóně zakázáno:

- mít u sebe jakékoli druhy zbraní, požívat alkohol, drogy nebo jiné omamné látky

- jíst nebo kouřit v otevřeném prostranství nebo mimo vyhrazené místo

- sedat si nebo pokládat své věci (fotoaparáty případně kamery na  zem nebo povrchy předmětů a objektů v zóně)

- vynášet ze zóny jakékoliv předměty nebo objekty, dotýkat se předmětů nebo vegetace

- nacházet se v zóně bez odpovědné osoby (odpovědnou osobou se rozumí průvodce nebo doprovázející pověřená osoba)

Program

1. den odjezd z OVA ve 2,50, cesta vlakem, pozorování krajiny

2.den, příjezd do Kieva v 7,42 hod (dle JŘ), odvoz zavazadel do hotelu, fakulatativně snídaně. Prohlédneme si památky města náměstí Majdan Nezávislosti, monumentální socha Matky vlasti, s výhledem na město, bulvár Chresčatik, památka na dobu poválečného stalinismu ve městě. Dnes se bulvár o víkendech proměňuje z rušné třídy na pěší zónu, kde se setkávají muzikanti a jiní umělci. Zlatá brána - Zoloti Vorota, vzpomínka opevnění středověkého města východní Evropy, navštívíme chrám sv. Sofie z 11. století a sv. Michajla ze 12. století. Fakultativně se můžeme zastavit na večeři u dalšího symbolu města – chrám sv. Andreje, s romantickým výhledem na staré město a přístav, nocleh.

3.den, snídaně, celodenní fakultativní výlet cena 90-120 Eur (dle počtu účastníků). Po snídani se autobusem vypravíme do Černobylu (pro osoby od 18 let, účastníci musí mít dlouhé kalhoty a musí být zaregistrovaní), Prohlédneme si také některé zrekonstruované chrámy místními obyvateli, kteří zde žijí neustále od katastrofy.  Po té autenticky navštívíme město Prypjať, které zůstalo opuštěným a zakonzervovaným městem duchu po dramatické evakuaci obyvatel. Ten, kdo by měl obavy z tohoto výletu může si v Kijevě prohlédnout Muzeum Černobylské tragédie - výstava vypráví o největší radioekologické katastrofě. O katastrofě Černobylské atomové elektrárny, o likvidaci a pozůstatcích havárie a jejím vlivu na ekologickou situaci na Ukrajině. Je zde umístěno více jak 7000 exponátů. Jedná se původně o tajné dokumenty, mapy, fotky, osobní věci obyvatel Černobylského regionu. Návrat do hotelu, nocleh.

4.den, po snídani se vydáme do nejstaršího kláštera na celé Rusi – Kijevsko-pečerské Lavry z 11. století, kde vedle prohlídky komplexu navštívíme také prastaré katakomby s ostatky mnichů, kam se vypravují místní poutníci, a podíváme se i do dílny, kde se píší ikony se svým symbolickým znázorňováním. Kousek od kláštera se také nachází Památník hladomoru připomínající jednu z nejděsivějších kapitol moderních dějin země. Dále je možné v blízkosti navštívit chrám sv. Nikolaje a chrám sv. Vladimíra.  Pobřežní promenádou  se dostaneme k pěšímu mostu přes  Dněpr. Ve zbytku časového prostoru se podíváme do starého města obchodní čtvrti Podil, která je opakem sovětským bulvárům v centru,

5. den, snídaně, prohlédneme si některý z parků, a navštívíme některé z památek, které jsme ještě nestihli během minulých prohlídek. Večer fakultativně společně navštíme některou z restaurací a povečeříme, event. se jen tak projdeme po osvětleném Kyjevě. večer odjezd v 23,20 do ČR, opět v lůžkovém voze T/3 nebo T/4

6.+ 7.den, na cestě vlakem, příjezd do OVA 3,30 hod., do Prahy po 7. hodině

V den příjezdu a odjezdu je možné zavazadla ponechat v úschovně na hotelu, za poplatek, taktéž v den odjezdu.

Slevy a Příplatky

Sleva Firstminute - 5% je platná do 30.04.2018. Podmínkou je složení 50% zálohy do 5 dnů od podpisu smlouvy. Sleva z ceny zájezdu pro děti až do 14 let.  1 lůžkový pokoj +3100 Kč, úschovny zavazadel na hotelích, nosiči, taxi, kapesné pro obsluhu atp. cca 1000 rublů, zajištění 2lůžkového manželského pokoje v Afonu 800 Kč/osoba

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

"A jedeme vlakem...."

Vlakem na dovolenou k moři, za poznáním až kam je to možné.

Chci vědět více

Vlakem do světa

Za nevšedními zážitky z cestování vlakem po různých zemích světa.

Chci vědět více

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Zájezdy vlakem

Zájezdy vlakem k moři:

Albánie

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Itálie-Sicílie

Černá Hora

Rumunsko

Polsko

a další kam je to možné

Zájezdy vlakem za poznáním:

Polsko

Rakousko

Rusko

Srí Lanka napříč vlakem r.2018

Transsibiřská Magistrála vlakem celou cestu

a další kam je to možné