dovolená vlakem

ID: 641743

Termín: 03.09. (Pá) - 20.09. (Po) 2021

Délka pobytu: 18 dní, 17 nocí

Doprava: Vlakem / Praha

Strava: Snídaně

Cena: 62 490 Kč

TripAdvisor cestovatelské recenze
Poloha

Zájezd není moc náročný na kondici, ale je nutno brát zřetel k časovým posunům, ne každý organismus tuto skutečnost dobře snáší.

Neexistuje nic, co by se podobalo Transsibiřské magistrále (zkráceně Transsib). Měří 9288 km, prochází přes sedm časových pásem – v Moskvě snídají, na dálném východě už je odpoledne. Spojuje ruské regiony a Evropu s Asií. Přežila komunistickou revoluci, 2 světové války, zasáhly ji povodně, tuhé ruské zimy a spalující léta. Toto je důkaz mimořádnosti této železniční tratě. Je to nejdelší trať na světě. Cestování ruskými vlaky je poměrně pohodlné, především z toho důvodu, že vlaky jsou o něco širší než ty Evropské. Převážnou část tratě pojedeme ve vlaku č. 2 - Rossia - je to nejluxusnější souprava vlaku, který jezdí po magistrále. Lůžkové vozy typu "kupejnyi" jsou se 4 lůžky.Lůžkové i lehátkové vagony jsou se 3 ev. 4 lůžky. O cestující se stará "děžurnaja"/stevard, ve vagoně je k dispozici samovar s horkou vodou pro přípravu jídel nebo nápojů. Cestou po Transsibiřské magistrále jsou naplánovány návštěvy nejzajímavějších míst a měst. POZOR! Z důvodu vyřízení víz je možné se přihlásit na zájezd nejpozději 5 týdnů před odjezdem. Změna programu vyhrazena, obsah zájezdu zachován.

Používané zkratky: MOV = Moskva,        EKA = Jekaterinburg,             IKT = Irkutsk,            SLG = Selenga,            UU= Ulan Ude,          KHV = Chabarovsk                VVO = Vladivostok

Vzhledem k tomu, že byla zrušena levná souprava vlaku Transsibiřské magistrály č.100/99 a nahrazena luxusnější soupravou EX2 Rossia, byla cena zájezdu zvýšena. Sleva FM do konce října 2020 byla zvýšena na 5%. 

Pro vyhledání správné ceny zájezdu si rozklikněte "kalkulačku" pod Ceníkem

Program

Program s kombinovanou dopravou letadlo/vlak:

1.den: sraz na letišti Praha Ruzyně dle času odletu u místa, kde se balí kufry, odlet a přílet MOV, odjezd MHD do hotelu*** na Kazaňském nádraží, ubytování, začátek programu: Kreml-exteriér, Rudé nám., Chrám sv.Vasila, GUM, s vedoucí zájezdu

2.den: snídaně, v 16 hod. odjezd vlakem do EKA. Noc ve vlaku

3.den: snídaně ve vlaku, celý den ve vlaku, večer příjezd do EKA, odchod na hotel***, nocleh  

4.den: snídaně, v dopoledních hod. program s místním průvodcem, autem i řidičem na okruh: památník hranice mezi Evropou a Asií, pomyslné překročení hranic s pohárkem sektu. Návštěva klášterního komplexu Janina Jama, kde byla vězněna carská rodina Romanovců, do doby popravy. Místa, kde byli vězněni, popraveni a pohřbeni. Budova, kde byli zavražděni byla v 80.letech na rozkaz B.Jelcina zbořena, v r.2003 byl zde postaven Chrám Na krvi, bohatě pozlacený. Pravoslavná Ruská církev prohlásila Mikuláše a jeho rodinu za svaté mučedníky. Prohlídka památníku obětem Čsl. legionářům na hřbitově, kteří spěchali na pomoc carské rodině. Zde prohlídku ukončíte, zbytek dne volno. V 17,30 odchod na nádraží, odjezd, nocleh ve vlaku.

5.+ 6. den strávíme ve vlaku, budeme pozorovat krajinu kolem. Každý den dostaneme snídani

7. den příjezd do IKT v ranních hodinách, zanechání zavazadel v hotelu, snídaně, následně prohlídka Irkutska centrum s chrámy, Kupecké domy, dům Jaroslava Haška - exteriér, ledoborec Ankara, aj., odpolední volno, nocleh hotelu**

8.den: po snídani výlet lodní Krugobajkalka - celodenní program s místním rusky mluvícím průvodcem a českým vedoucí zájezdu: po příjezdu do Listvjanky, lodí po Bajkalu, muzeum Bajkalu, kolem staré trati Transsibiřské magistrály, prohlídka některých technických staveb tratě. Večer návrat do hotelu v IKT**

9.den: výlet do Talczy venkovní Architektonicko - etnografické muzeum s původní sibiřskou architekturou ruských osadníků i jurtami Burjatů či Evenků, díky nimž si lze představit, jaký byl život na Sibiři. Listvjanka, výšlap nebo výjezd lanovkou na Cherski Stone-vyhlídka na Bajkal a Šaman Kamne,  prohlídka Bajkalského ekologického muzea, zhlédnutí bajkalské něrpy a rybí tržnice. Návrat do hotelu v Irkutsku**

10.den: snídaně nebo balíček na cestu, v ranních hod. odjezd vlakem do SLG, shlédnout  Svjato-Troický Selenginský klášter - jeden z mála klášterů na tomto území. K večeru odjezd do UU, nocleh v hotelu***

11.den: snídaně - program s ruskou agenturou, rusky mluvící průvodce a auto+řidič. Odjezd na prohlídku Ivongilsk - skanzenu a jiných zajímavostí Burjacké republiky. Ivolginský dacan: „Chambyn Sume“, největší a nejvýznamnější budhistický komplex na Sibiři, je od UU 30 km. Žije zde kolem třiceti lámů a mnoho žáků různých národností. Dále pokračujeme prohlídkou Etnografického muzea a města UU s největší bustou Lenina na světě, aj. V UU začíná Transmongolská magistrála, která vede do Mongolska a do Číny - Pekingu. Nocleh ve stejném hotelu***

12.den: snídaně - balíček na cestu, pak odejdeme na nádraží, odjezd vlakem do Chabarovska.

13.den: cesta Transsibiřskou magistrálou, snídaně ve vlaku

14.den: snídaně ve vlaku, v odpoledních hod. příjezd do Chabarovska, ubytování v hotelu***, volný program nebo krátké seznámení s městem, nocleh v hotelu***

15.den: po snídani prohlídka KHV autem s ruskou agenturou a průvodcem. Je na soutoku řek Amur a Ussuri, je na 8500. km Transsibu jen 20 km od čínských hranic. Patří mezi nejkrásnější města Ruska, je to největší město na Dálném Východě. Ve městě je spousta pravoslavných chrámů, parky. V odpoledních hodinách odchod na nádraží, odjezd do VVO, noc ve vlaku

16.den: v ranních hod. příjezd do VVO, uložení zavazadel v hotelu***, snídaně, prohlídka okružní jízda městem s průvodcem rusky/česky mluvícím: muzeum TOF, muzeum ponorky "Stalinsky", vyhlídka Orlinskaya sopka, přeprava přes Zlatý most - nejvyšší zavěšený most světa, Morskoj hřbitov, kde jsou pochováni padlí čsl. legionáři, Voroshilovskaya batareya, program je plánován na 5 hod., návrat na hotel, pak bude volno. Konečná stanice Transsibu s památníkem, téměř 9300 km dlouhé - nejdelší trať světa. Nocleh v hotelu***

17.den: snídaně, celodenní volno nebo účast na fakultativním výletu k ruským pyramidám "Rodina". Tento výlet trvá 14-15 hod. Nocleh ve stejném hotelu, vlaková část před půlnocí odjezd na nádraží, a odjezd přímým vlakem do Moskvy.

18.den: snídaně nebo balíček, odjezd z hotelu v dopoledních hodinách na letiště, odlet, mezipřistání v MOV. Přílet Praha ve večerních hod.

Ubytování

hotely 2-3*, ve 2lůž. pokojích s možností přistýlky, s vlastním WC+sprcha/vana, obvykle se snídaněmi, ve vlaku ve 4místném kupé, se snídaněmi. 

Poznámka: 2lůžkové kupé do vlaku je na vyžádání - cena kolem 9600 Kč/osoba/směr s přestupy a programem, přímým vlakem VVO-MOV kolem 7200 Kč (může se lišit dle použitého vlaku).

Stravování

17x snídaně v hotelích nebo ve vlacích různého typu od balíčků až po bufety. Během cesty možnost přípravy čaje nebo kávy, polévky atp. ve vagoně, (horká voda ze samovaru).snídaně v hotelích, ve vlacích  U zájezdu celou cestu vlakem tam i zpět nejsou v ceně snídaně na trase Ostrava/Hranice-Moskva-ostrava/Hranice a zpět. Na nádražích jsou bufety a obchůdky, kde je možné si některé potraviny zakoupit. Doporučujeme vzít si s sebou ešus ev. hrnek apod.

Cena zahrnuje

Kombinovaná doprava - letadlo+vlak, cena zahrnuje: letenka Praha-MOV, VVO-Praha včetně poplatků, jízdné Transsib. magistrálou Moskva -Vladivotok, 7x lehátko/lůžko ve vlaku T/4, 2x jízdné na vlak+zajištěné místo, 10x hotely 2-3* ve 2lůž. pokojích s WC+sprcha/vana (možnost přistýlky), 17x snídaně v hotelu nebo ve vlaku (event.balíček na cestu), registraci, český vedoucí zájezdu (od 8 osob), pozvání, pěší okruh v MOV. Výlety auto+řidič+ruský průvodce v EKA, IKT, Listvjanka, Bajkal, SLG, UU, KHV, VVO (viz informace), jízdné lodní Krugobajkalkou, transfery z/na nádraží + z/na letiště (obvykle MHD), zák. pojištění CK, DPH

Program celou cestu vlakovou dopravou, tento typ zájezdu zodpovíme na dotaz, event. program zašleme e-mailem - Tento zájezd je celkem 28 denní.

Odjezd zájezdu je o 2 dny dříve z Ostravy/Hranic n.M. v dopol.hodinách, přestup v Košicích, v lehátk./lůžkovém voze odjezd do Kyjeva, následně do MOV. 1. - 17. den  shodný s programem leteckou dopravou.

Cena nezahrnuje

Cena nezahrnuje: MHD (kromě transferů z/na letiště/nádraží), vízum+poplatek centru (2 500 Kč), odbavené zavazadlo, CZP, servisné (bakšišné) 1200 Rb na drobné poplatky - vybíráme na místě. Fakultativní výlet k Ruským pyramidám "Rodina", ostatní strava, příplatek za 1lůž.pokoj 5690 Kč, kapesné a vše co není psáno "cena zahrnuje". Vstupy do památek v MOV, SLG, muzea, ledoborec, ponorka.

Orientační ceny

Orientační ceny vstupů:  Moskva: chrám V.Blaženého 10 Eur, Kreml 15 Eur, Bajkal: prohlídka Bajkalského ekol. muzea 8 Eur, Show bajkalské něrpy 8 Eur, lanovka 5 Eur, Vladivostok: muzeum TOF 8 Eur, muzeum ponorky - vstup 10 Eur. Cena stravy: oběd v restauraci a pod. od 10 Eur, v bufetech levnější.

oběd v Listvjance cca 280 Kč, lodní výlet po Bajkale /1 hod. 1890 Kč, bajkalské muzeum 150 Kč, něrpinarium 210 Kč, muzeum Taltzy 110 Kč. Návštěva Irkutských nejznámějších kostelů a okruh Irkutskem

Informace

Používané zkratky:

MOV = Moskva,        IAR = Jaroslavl,         EKA = Jekaterinburg,           IKT = Irkutsk,        UU= Ulan Ude,          SLG = Selenga           KHV = Chabarovsk    VVO = Vladivostok

Zájezd celou cestu valkem je za stejnou cenu jako zájezd s kombinovanou dopravou zde uváděný. Zájezd je zpracován tak, aby byla možnost dodržování osobní hygieny při ubytování na hotelích - žádné turbázy ani kapsule!, možnost nákupů potravin v obchodech na další cestu vlakem. Všechny hotely, kde budete ubytováni jsou na úrovni 2-3*. V okolí hotelů jsou restaurace, bufety, obchody. V Asijské části je mnohem levněji, než v Evropské části Ruska. A nemějte strach, nejedete do rozvojové země, Rusko a celá Transsibiřská magistrála je civilizované území. Stravování je možné i v jídelním voze, ev. nakupovat jídlo na nádražích, kde často "bábušky" prodávají vlastní výrobky: ryby, pirožky, boršč. K tomuto účelu doporučujeme vzít si ešus apod., také jsou zde různé bufety a obchůdky.

Zavazadla: do vlaku je možné vzít si zavazadla, která uložíte nad sebe, nebo pod sedadlo. Musíte počítat s tím, že si zavazadlo budete muset přenášet, překládat a nakládat sami. Proto je nutné zavazadla volit dle vlastní síly. V neposlední řadě počítejte s tím, že v hotelích v IKT a UU nejsou výtahy a je nutno si zavazadlo přenést osobně do pater s pokoji.

Zavazadla - letecká doprava - velká část leteckých společností zrušila odbavená zavazadla v ceně letenky, toto odbavení je nutno připlatit. V ceně letenky jsou zavazadla příruční s váhou 8/10 kg a s mírami max.: 40 x 55 x 20 cm. Výhodou je to, že spolucestující se mohou dohodnout a připlatit si 1 odbavené zavazadlo třeba pro 2 osoby.

Přibližné ceny jídel v Ruských jídelních vozech: cena polévky soljanka 200 R, čerstvý pirožek 50 R, plechovka 0,5 l piva od 150 R, mají i české, ale je samozřejmě nejdražší.

Délka pobytu vlaku ve stanici je od 2 do 60 minut. Takže během dne je možnost nákupu levnějších potravin v obchodech na nádraží - pirožek od 20 R, polévka na zalití od 60 R, chleba od 40 R, ... Přibližná cena Rublu 0,35 - 0, 38 Kč. Ve vlacích jsou v každém voze samovary na zalití čaje, kávy, instantní polévky, atp.

Vedoucí zájezdu:ing. Jana Čechová, programy v navštívených městech zajišťují licencovaní průvodci ruských agentur, kteří mohou provádět turisty v dané oblasti. Vedoucí zájezdu překládá výklad pouze vlastními slovy, nikoli slovo od slova. Doporučené kapesné cca 150-200 Eur.

Informace: ve městech: EKA, IKT, Listvjanka, Bajkal, při jízdě Krugobajkalkou (celodenní výlet), UU, SLG, KHV, VVO jsou najaty místní agentury s místními průvodci a řidiči, náš vedoucí zájezdu překládá výklad vlastními slovy. Délka okruhu je různá od 4 hod. až po 8 hod. Pokud by si někdo přál celodenní stravu a pití ve vlaku Krugobajkalka je jeho cena 50 Eur, je to nutno objednat předem.

Typickým nápojem v Rusku je čaj a kvas - pro všechny, vodku a pivo pijí hlavně chlapi! Černá káva není běžný nápoj, nemusí být všude k dostání.

Nezbytné vybavení pro ženy - šátek na pokrytí hlavy - požadováno vždy při návštěvě pravoslavných chrámů

Slevy a příplatky

Sleva Super First minute do 31.10. 2020 sleva -5%, do 31.12.2020 sleva -3%, do 31.1.2021 sleva 2%. Záloha na zájezd je výši 10 000 Kč až do 31. 1. 2021 splatná při podpisu smlouvy, 2.záloha 20 000 Kč do 15.3.2021, doplatek do plné ceny zájezdu je nejpozději 40 dnů před odjezdem na zájezd. Ceny pro děti, držitele jízdného OSŽD, skupiny přátel a malé skupinky již od 4 osob Vám sdělíme na telefonický dotaz. Za poplatek Vám můžeme zajistit celý průběh zájezdu - bez českého průvodce/vedoucího zájezdu.

Sleva pro učitele a pracovníky ve školství + lékaře (nutné předložit potvrzení zaměstnavatele) -1000 Kč z plné ceny zájezdu. ŽelezničářI s jízdenkami OSŽD mohou získat slevu až 4000 Kč.

Příplatek za single pokoj 5 690 Kč. Povinné příplatky - viz tabulka, servisné (bakšišné) 1200 Rublů na drobné poplatky jako úschovny zavazadel v hotelích, vybíráme na místě,

03.09. (Pá) - 20.09. (Po) 2021 - 18 dní, 17 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
Základní cena 2lůž.pokoj/osoba
Snídaně
Vlakem/Praha
-62 490 Kč
Vybrat termín
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
TripAdvisor Cestovatelské recenze

58. z 75 hotelů v Jekatěrinburgu

Vynikající
160
Velmi dobré
180
Průměrné
153
Špatné
102
Příšerné
83
Umístění
Kvalita spánku
Pokoje
Služba
Cena / kvalita
Čistota
Výhodná poloha, špatná sauna
Já a můj cestovní partner (cizí i ruští řečníci) jsme zůstali v lednu dvě noci v dvoulůžkovém pokoji s vlastní koupelnou. Vše bylo čisté a dobře připravené. Snídaně byla dobrá (ovesná kaše, chovaná a... celá recenze s možností překladu
t0byb0by, Kanton Lucern, Švýcarsko, 08:23 09.02.2020
Nejlepší hodnota, servis na mé cestě
Pokud jde o hodnotu, služby a umístění, bylo to nejlepší místo, kde jsem zůstal na čtyřtýdenní cestě po Rusku. Personál recepce byl velmi nápomocný při zavolání taxi a při dodávce elektrického... celá recenze s možností překladu
jonnuxoll, Eugene, Oregon, 13:08 27.08.2019
Výhodná poloha pro vlaky, bezplatná služba praní prádla!
Fantastické místo, když jsme dorazili pozdě na transsibiřském, prostě jsme museli projít přes silnici. Pokoj je čistý, doony správné velikosti na postelích a čisté bílé prádlo. Koupelna je dobrá... celá recenze s možností překladu
shelley2304, Hobart, Austrálie, 06:12 08.08.2019
Informace o zájezdu
ZeměRusko
MístoBajkal - Sibiř - Burjati - evenkové -
HotelRusko-Transsib.magistrála - Vladivostok
Základní cena 2lůž.pokoj/osoba
Termín03.09.2021 - 20.09.2021
DopravaVlakem
Odletové/odjezdové místoPraha
StravováníSnídaně
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Pořádající CK: BON TON, s.r.o., Frenčízant: Růžena Halmanová, IČO: 62297813 IČO: 25390589
Vytvářím objednávku...